© 2018 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

ДОДАТОК 5

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ, 2014-2017 РР.

ПЕРСОНАЛ

Облікова кількість працівників ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, осіб

Підрозділ

2014

2015

2016

2017

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

35 149

35 186

34 947

34 610

Облікова кількість штатних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» за категоріями, віковими категоріями та за гендерною ознакою, 2014-2017, осіб

Категорії

2014

2015

2016

2017

Керівники

4 873

4 891

4 870

4 831

Професіонали

7 361

7 513

7 588

7 662

Фахівці

1 669

1 657

1 629

1 611

Технічні службовці

368

357

357

348

Кваліфіковані робітники

19 600

19 471

19 043

18 719

Найпростіші професії

1 278

1 297

1 460

1 439

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

35 149

35 186

34 947

34 610

Вікові категорії

2014

2015

2016

2017

Осіб, віком до 35 років

9 490

9 069

8 686

8 109

Осіб, віком від 35 до 50 років

14 160

14 123

14 055

14 157

Осіб, віком від 50 років і старше

11 499

11 994

12 206

12 344

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

35 149

35 186

34 947

34 610

Гендерна ознака

2014

2015

2016

2017

Чоловіків

23 480

23 499

23 342

23 091

Жінок

11 669

11 687

11 605

11 519

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

35 149

35 186

34 947

34 610

Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, людино-курсів (початок)

2014 рік

Види навчання

Підрозділ

Первинна професійна підготовка

Перепідготовка

Спеціальне навчання

Підвищення кваліфікації

Всього навчання у 2014 році

Запорізька АЕС

430

411

11 706

8 163

20 710

Рівненська АЕС

849

56

6 674

9 058

16 637

Южно-Українська АЕС

229

257

5 272

8 077

13 835

Хмельницька АЕС

361

27

9 805

4 108

14 301

Атомремонтсервіс

14

0

2 304

148

2 466

Атоменергомаш

-

-

-

-

-

Дирекція

-

-

-

213

213

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

1 883

751

35 761

29 767

68 162

Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, людино-курсів (продовження)

2015 рік

Види навчання

Підрозділ

Первинна професійна підготовка

Перепідготовка

Спеціальне навчання

Підвищення кваліфікації

Всього навчання у 2015 році

Запорізька АЕС

271

177

10 896

8 296

19 640

Рівненська АЕС

815

81

16 214

8 222

25 332

Южно-Українська АЕС

352

203

6 584

7 544

14 683

Хмельницька АЕС

404

135

10 292

6 649

17 480

Атомремонтсервіс

49

0

2 497

580

3 126

Атоменергомаш

-

-

-

-

-

Дирекція

-

-

-

195

195

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

1 891

596

46 483

31 486

80 456

Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, людино-курсів (продовження)

2016 рік

Види навчання

Підрозділ

Первинна професійна підготовка

Перепідготовка

Спеціальне навчання

Підвищення кваліфікації

Всього навчання у 2016 році

Запорізька АЕС

311

187

9 947

8 902

19 347

Рівненська АЕС

935

43

16 572

9 107

26 657

Южно-Українська АЕС

362

134

6 377

7 788

14 661

Хмельницька АЕС

496

44

11 577

5 401

17 518

Атомремонтсервіс

37

21

2 609

498

3 165

Атоменергомаш

-

-

-

-

-

Дирекція

-

-

-

238

238

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

2 141

429

47 082

31 934

81 586

Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, людино-курсів (кінець)

2017 рік

Види навчання

Підрозділ

Первинна професійна підготовка

Перепідготовка

Спеціальне навчання

Підвищення кваліфікації

Всього навчання у 2017 році

Запорізька АЕС

348

183

10 468

10 434

21 433

Рівненська АЕС

819

77

17 845

10 934

29 675

Южно-Українська АЕС

473

157

5 520

8 221

14 371

Хмельницька АЕС

497

68

12 462

6 297

19 324

Атомремонтсервіс

58

26

2 629

248

2 961

Атоменергомаш

-

-

-

-

-

Дирекція

-

-

-

236

236

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

2 195

511

48 924

36 370

88 000

Структура підготовки персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, людино-курсів

Формат навчання

2014

2015

2016

2017

Навчально-тренувальні центри

51 027

53 952

53 037

59 180

Інші підрозділи АЕС

14 023

23 088

23 578

25 372

Сторонні організації

3 112

3 416

4 971

3 448

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

68 162

80 456

81 586

88 000

Витрати на підготовку персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, тис. грн

Вид витрат

2014

2015

2016

2017

Оснащення ТЗН

2 735,7

16 585,4

25 917,3

28 629,5

Ліцензування

43,8

44,7

34,8

25,3

Перепідготовка та підвищення кваліфікації

4 854,4

6 837,3

8 335,6

6 910,1

Розвиток навчально-тренувальних центрів

8 827,3

743,5

2 944,6

503,2

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

16 461,2

24 210,9

37 232,3

36 068,1

Витрати ДП «НАЕК «Енергоатом» на соціальний розвиток за рахунок тарифу, 2014-2017, млн грн

Стаття витрат

2014

2015

2016

2017

Утримання і експлуатація об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

139,0

129,6

104,8

147,5

Фінансування переданих об'єктів соціально-культурного призначення за договорами супроводження

0,8

-

1,2

-

Відрахування профкому

22,1

29,7

66,5

35,1

Проведення культурно-освітніх, оздоровчих та інших масових заходів

2,0

1,8

0,2

-

Оздоровлення працівників

2,1

1,6

1,6

1,8

Інші соціальні пільги, що передбачені законодавством, колективною угодою або надані за спільними рішеннями адміністрації та профспілок

42,4

35,0

25,5

19,3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

0,4

-

0,1

0,1

Відрахування в фонди страхування (на витрати, перераховані у попередніх статтях)

-

0,5

-

-

Витрати на страхування, що не знайшли відображення на інших рахунках

1,0

-

-

-

Інші витрати на соціальний розвиток

0,1

0,1

0,1

-

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

210,0

198,3

199,9

203,8

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Викиди ДП «НАЕК «Енергоатом» забруднюючих речовин у атмосферне повітря, 2014-2017, тонн

Підрозділ

Валові викиди сполук азоту, тонн

Валові викиди сполук сірки, тонн

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Запорізька АЕС

3,150

2,741

5,988

5,580

0,206

0,189

0,380

0,360

Рівненська АЕС

5,690

6,698

6,574

8,580

1,819

1,744

1,417

1,510

Южно-Українська АЕС

7,203

5,964

6,136

6,090

0,601

0,598

2,707

1,040

Хмельницька АЕС

2,782

2,784

2,888

2,710

0,417

0,470

1,921

0,460

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

18,825

18,187

21,586

22,960

3,043

3,001

6,425

3,370

Підрозділ

Валові викиди твердих часток, тонн

Валові викиди окислу вуглецю (СО), тонн

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Запорізька АЕС

3,683

3,656

3,952

3,900

1,539

1,565

2,969

2,810

Рівненська АЕС

2,425

1,768

1,380

2,240

2,365

2,723

2,560

3,360

Южно-Українська АЕС

17,565

12,849

11,186

11,250

8,609

8,920

9,029

8,920

Хмельницька АЕС

6,932

6,927

7,000

6,970

7,765

7,225

7,291

7,030

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

30,605

25,200

23,518

24,350

20,278

20,433

21,849

22,110

Підрозділ

Валові викиди НМЛОС, тонн

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин у атмосферу, тонн

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Запорізька АЕС

3,341

3,252

4,114

4,000

11,940

11,470

17,428

16,660

Рівненська АЕС

25,037

22,551

21,463

18,810

45,190

35,730

33,827

34,790

Южно-Українська АЕС

109,959

109,802

110,075

110,060

144,160

138,350

139,539

137,700

Хмельницька АЕС

5,509

5,509

5,509

5,540

43,900

41,840

43,300

40,860

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

143,846

141,114

141,161

138,410

245,190

227,390

234,094

230,000

Використання господарчо-питної та технічної води ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, тис. куб. м

Підрозділ

Найменування джерела водопостачання

тис. куб. м.

2014

2015

2016

2017

Запорізька АЕС

Артезіанська

878*/685**

766*/609**

809*/674**

834*/709**

Канал ТЕС (р. Дніпро)

346 261

364 838

323 870

343 086

Рівненська АЕС

Свердловина с. Остров

1 705+/285**

1 700+/385**

1 632+/531**

1 607+/590**

р. Стир

54 547

55 849

50 063

58 493

Южно-Українська АЕС

Водопровідна

605**

610**

495**

517**

р. П. Буг

71 478

60 981

60 108

54 068

Хмельницька АЕС

Артезіанська

1 738*/1 179**

1 429*/953**

1 276*/853**

1 246*/1 031**

р. Г. Ріг, Горинь

18 807

22 233

37 206

37 673

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

Питна

2 754**

2 557**

2 553**

4 211*/2 847**

Технічна

471 247

503 901

491 093

493 320

Примітка
* - всього забрано з природних джерел з урахуванням втрат води при транспортуванні в міста-супутники (які відносяться до витрат ВП АЕС) та використання води на допоміжні об’єкти ВП АЕС
** - використано безпосередньо на проммайданчиках ВП АЕС
+ - забрано всього з артезіанських свердловин

Використання водних ресурсів на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, тис. куб. м

Показник

2014

2015

2016

2017

Ліміт

881 956

881 956

881 956

881 956

Фактично забрано, одержано, використано та передано

446 487

492 059

446 593

509 176

Динаміка викидів СО2 ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, тонн

Показник

2014

2015

2016

2017

Обсяг викидів СО2, тонн

930,737

521,939

552,153

740,086

Динаміка викидів метану (СН4) ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, тонн

Показник

2014

2015

2016

2017

Обсяг викидів метану (СН4), тонн

18,283

18,280

18,284

17,483

Обсяг озоноруйнівних речовин, які використовуються в обладнанні АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», 2016-2017, кг

Підрозділ

Назва речовини

Обсяг речовин, кг

Примітка

2016

2017

Запорізька АЕС

Хлорфторвуглеці: Діхлордіфторметан (ХФВ-12)

171,79

207,79

Фреон R12

Гідрохлорфторвуглеці: R-22

6 868,29

7 684,94

Фреон R22

Рівненська АЕС

Дихлордифторметан (ХФВ-12)

84,92

84,92

Фреон R12

Хлордифторметан (ГХФВ-22)

2 650,56

2 650,56

Фреон R22

Южно-Українська АЕС

ГХВ-134а

13,40

13,40

Хлордифторметан (ГХФВ-22); 35 кг/шт.

1 756,10

7 763,20

Фреон R22

Хмельницька АЕС

Хлорфторвуглеці: R-12

74,47

56,01

Фреон R12

Гідрохлорфторвуглеці: R-22

1 255,15

1 221,47

Фреон R22

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

12 874,68

19 682,28

Обсяг скидання стічних вод ДП «НАЕК «Енергоатом» у поверхневі водні об'єкти, 2014-2017, тис. куб. м

Підрозділ

Обсяг скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти, тис. куб. м

2014

2015

2016

2017

Запорізька АЕС

245 993,20

282 158,50

255 368,00

261 113,30

Рівненська АЕС

13 985,04

12 722,39

1 378,58

13 020,20

Южно-Українська АЕС

6 793,60

37 227,90

25 516,90

24 444,00

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

266 771,84

332 108,79

282 263,48

299 113,30

Обсяг утворення нерадіоактивних відходів у ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, тонн

Показник

2014

2015

2016

2017

Обсяг утворення нерадіоактивних відходів, тонн

34 310

33 916

30 563

40 292

Обсяг утворення радіоактивних відходів у ДП «НАЕК «Енергоатом», 2015-2017, куб. м

Показник

Рідкі радіоактивні відходи

Тверді радіоактивні відходи

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Обсяг утворення нерадіоактивних відходів, куб. м

1 564

1 645

1 512

1 383

1 262

1 321

Витрати ДП «НАЕК «Енергоатом» на охорону навколишнього природного середовища, 2014-2017, млн грн

Стаття витрат

2014

2015

2016

2017

Поточні витрати на природоохоронні заходи

181,765

160,595

182,467

226,058

Капітальні інвестиції

273,327

114,436

133,617

263,887

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

455,092

275,031

316,084

489,945

Обсяг сплати екологічного збору ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2017, млн грн

Показник

2014

2015

2016

2017

Екологічний збір, млн грн

674,02

707,29

778,70

1 628,20

ОХОРОНА ПРАЦІ

Виробничий травматизм у НАЕК «Енергоатом», 2014–2017

Кількість нещасних випадків

усього з них смертельних

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

4

3

8

4

0

0

0

0


Коефіцієнт частоти нещасних випадків (Кч) Коефіцієнт тяжкості нещасних випадків (Кт)

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

0,11

0,09

0,23

0,12

40,5

105

34,5

145,5

Методика розрахунку:
Показники розраховуються за формулами:
Кч = (nнв / ncр) *1000
Кт = (nтн / nп) *1000


де:
nнв - кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за звітний період, од.;
nтн – тривалість тимчасової непрацездатності, що настала внаслідок нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом (без урахування нещасних випадків зі смертельними наслідками), за звітний період, робочих днів;
nп - кількість потерпілих від нещасних випадків (без урахування нещасних випадків зі смертельними наслідками), за звітний період, осіб;
ncр - середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний період, осіб.


Коефіцієнт частоти смертельного травматизму за 2014-2016 роки не розраховувався, тому що нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов'язаних з виробництвом, в Компанії не було.

Витрати ДП «НАЕК «Енергоатом» на охорону праці, 2014-2017, млн грн

Показник

2014

2015

2016

2017

Екологічний збір, млн грн

224,2

232,1

272,1

327,8