© 2018 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

ДОДАТОК 4

ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ GRI STANDARTS

Номер елементу звітності

Назва елементу звітності

Ступінь розкриття

Розділ Звіту

"Відповідність між показниками GRI та Цілями сталого розвитку ООН"

Загальні стандартні елементи звітності

Профіль організації

GRI 102-1

Назва організації

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 102-2

Головні бренди, види продукції, а також послуги

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 102-3

Розташування штаб-квартири організації

Повністю

Контактна інформація

GRI 102-4

Країни, в яких організація здійснює свою діяльність

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 102-5

Характер власності та організаційно-правова форма

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 102-6

Ринки, на яких працює організація

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 102-7

Масштаб організації

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 102-8

Інформація про персонал та інших працівників

Частково

Дбаємо про людей

8. Гідні робочі місця й економічне зростання

GRI 102-9

Ланцюжок поставок організації

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 102-10

Істотні зміни масштабів, структури або власності, що відбулися протягом звітного періоду

Повністю

Не відбулося

GRI 102-11

Застосування принципу обережності

Повністю

Підвищуємо культуру безпеки

GRI 102-12

Зовнішні ініціативи

Повністю

Забезпечуємо сталий розвиток; Інвестуємо в енергетичне майбутнє; Підвищуємо культуру безпеки

GRI 102-13

Членство в асоціаціях (наприклад, галузевих) і/або національних і міжнародних організаціях із захисту інтересів

Повністю

Додаток 2. Членство в організаціях

Стратегія

GRI 102-14

Заява головного керівника, що приймає рішення в організації про значення сталого розвитку для організації і стратегію, яка застосовується організацією при вирішенні питань сталого розвитку

Повністю

Звернення президента
ДП «НАЕК «Енергоатом»

Етика та добросовісність

GRI 102-16

Цінності, принципи, стандарти і норми поведінки організації

Повністю

Забезпечуємо сталий розвиток

16. Мир та справедливість

GRI 102-17

Механізми звернення по консультації з питань етичної і законослухняної поведінки

Повністю

Звернення президента ДП «НАЕК «Енергоатом»

16. Мир та справедливість

Корпоративне управління

GRI 102-18

Структура корпоративного управління організацією

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 102-20

Керівник/керівники, відповідальні за вирішення економічних, екологічних і соціальних проблем

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 102-21

Процедури проведення консультацій з економічних, екологічних і соціальних проблем між зацікавленими сторонами і вищим органом корпоративного управління компанії

Частково

Дбаємо про людей

16. Мир та справедливість

GRI 102-22

Склад вищого корпоративного органу і його комітетів

Повністю

Ефективно управляємо компанією

5. Гендерна рівність

GRI 102-23

Чи є голова вищого органу корпоративного управління також виконавчим директором

Повністю

Ефективно управляємо компанією

16. Мир та справедливість

Взаємодія із зацікавленими сторонами

GRI 102-40

Список груп зацікавлених сторін

Повністю

Забезпечуємо сталий розвиток

GRI 102-41

Колективний договір

Повністю

Дбаємо про людей

8. Гідні робочі місця й економічне зростання

GRI 102-42

Виявлення та відбір зацікавлених сторін

Повністю

Забезпечуємо сталий розвиток

GRI 102-43

Підхід організації до взаємодії із зацікавленими сторонами

Повністю

Забезпечуємо сталий розвиток

GRI 102-44

Ключові теми і застереження, які були підняті зацікавленими сторонами

Частково

Забезпечуємо сталий розвиток

Процедура звітності

GRI 102-45

Юридичні особи, включені в звітність

Повністю

Додаток 1. Про звіт

GRI 102-46

Визначення змісту Звіту і меж тем

Повністю

Додаток 1. Про звіт

GRI 102-47

Перелік істотних тем

Повністю

Додаток 1. Про звіт

GRI 102-48

Перелік істотних тем

Повністю

Додаток 1. Про звіт;
Додаток 5. Ключові показники результативності, 2014-2017 рр.

GRI 102-49

Зміни в списку істотних тем і межах розкриття тем

Повністю

Додаток 1. Про звіт

GRI 102-50

Звітний період

Повністю

Додаток 1. Про звіт

GRI 102-51

Дата публікації останнього звіту

Повністю

Додаток 1. Про звіт

GRI 102-52

Цикл звітності

Повністю

Додаток 1. Про звіт

GRI 102-53

Контактна особа, до якої можна звернутися з питаннями щодо даного звіту

Повністю

Контактна інформація

GRI 102-54

Заява про варіант підготовки звітності відповідно до Стандартів GRI

Повністю

Додаток 1. Про звіт

GRI 102-55

Таблиця показників Стандартів GRI

Повністю

Додаток 4. Таблиця показників звітності GRI Standards

GRI 102-56

Зовнішнє завірення звітності про сталий розвиток

Повністю

Звіт не проходив незалежну перевірку

GRI 200: Економічні

GRI 201: Економічна результативність

GRI 103-1

Опис суттєвого питання і його меж

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 103-3

Оцінка підходу в області менеджменту

Повністю

Ефективно управляємо компанією

GRI 201-1

Створена і розподілена пряма економічна вартість

Повністю

Ефективно управляємо компанією

5. Гендерна рівність;
7. Використання відновлюваної енергії;
8. Гідні робочі місця й економічне зростання;
9. Інновації та інфраструктура

GRI 203: Непрямий економічний вплив

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Повністю

Дбаємо про людей

GRI 203-1

Інвестиції в інфраструктуру і безоплатні послуги

Повністю

Дбаємо про людей

5. Гендерна рівність;
7. Використання відновлюваної енергії;
9. Інновації та інфраструктура;
11. Міста та спільноти, що живуть відповідно до принципів сталого розвитку

GRI 204: Практики закупівель

GRI 204-1

Частка витрат на місцевих постачальників в істотних регіонах здійснення діяльності

Повністю

Компанія не веде централізований облік закупівель у місцевих постачальників

GRI 205: Протидія корупції

GRI 103-1

Опис суттєвого питання і його меж

Повністю

Забезпечуємо сталий розвиток

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Повністю

Забезпечуємо сталий розвиток

GRI 205-2

Інформування про політики і методи протидії корупції та навчання їм

Частково

Забезпечуємо сталий розвиток

16. Мир та справедливість

GRI 300: Екологічні

GRI 302: Енергія

GRI 103-1

Опис суттєвого питання і його меж

Повністю

Захищаємо довкілля

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Повністю

Захищаємо довкілля

GRI 302-4

Енергозберігаючі заходи та ініціативи

Частково

Захищаємо довкілля

7. Використання відновлюваної енергії;
8. Гідні робочі місця й економічне зростання;
13. Захист планети

GRI 303: Вода

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Повністю

Захищаємо довкілля

GRI 303-1

Кількість води, що забирається, в розбивці за джерелами

Повністю

Захищаємо довкілля

6. Чиста вода і належні санітарні умови

GRI 304: Біорізноманіття

GRI 103-1

Опис суттєвого питання і його меж

Повністю

Захищаємо довкілля

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Повністю

Захищаємо довкілля

GRI 304-2

Опис істотних впливів діяльності, продукції та послуг на біорізноманіття на природних територіях з високою цінністю біорізноманіття, що охороняються

Повністю

Захищаємо довкілля

6. Чиста вода і належні санітарні умови

GRI 304-4

Загальна кількість видів, занесених до Червоного списку МСОП та національного списку видів, що охороняються, місцепроживання яких знаходяться на території діяльності організації, з розбивкою за рівнем небезпеки для існування виду

Повністю

Захищаємо довкілля

6. Чиста вода і належні санітарні умови;
15. Забезпечення життя на землі

GRI 305: Викиди

GRI 103-1

Опис суттєвого питання і його меж

Повністю

Захищаємо довкілля

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Частково

Захищаємо довкілля

GRI 305-1

Прямі викиди парникових газів (область охоплення 1)

Повністю

Захищаємо довкілля

3. Підтримання хорошого здоров'я;
13. Захист планети;
15. Забезпечення життя на землі

GRI 305-7

Викиди в атмосферу NOx, SOx та інших значущих забруднюючих речовин

Повністю

Захищаємо довкілля

3. Підтримання хорошого здоров'я;
13. Захист планети;
15. Забезпечення життя на землі

GRI 306: Скиди та відходи

GRI 103-1

Опис суттєвого питання і його меж

Повністю

Захищаємо довкілля

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Повністю

Захищаємо довкілля

GRI 306-1

Обсяг скидів із зазначенням якості стічних вод і приймаючого об'єкта

Частково

Додаток 5. Ключові показники результативності, 2014-2017 рр.

3. Підтримання хорошого здоров'я;
6. Чиста вода і належні санітарні умови

GRI 306-2

Загальна маса відходів з розбивкою за видами і методами поводження

Повністю

Захищаємо довкілля

3. Підтримання хорошого здоров'я;
6. Чиста вода і належні санітарні умови

GRI 307: Відповідність екологічним нормам

GRI 307-1

Грошове значення істотних штрафів і загальне число нефінансових санкцій, накладених за недотримання природоохоронного законодавства

Повністю

Штрафи та відшкодування збитків, заподіяних навколишньому середовищу, на Компанію не накладалися

16. Мир та справедливість

GRI 400: Соціальні

GRI 401: Зайнятість

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Повністю

Дбаємо про людей

GRI 401-2

Пільги, що надаються співробітникам, які працюють на умовах повної зайнятості, та не надаються співробітникам, які працюють на умовах тимчасової або неповної зайнятості

Повністю

Дбаємо про людей

8. Гідні робочі місця й економічне зростання

GRI 402: Взаємовідносини співробітників та керівництва

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Частково

Дбаємо про людей

GRI 402-1

Мінімальний період повідомлення щодо істотних змін в діяльності організації, а також чи визначений він у колективній угоді

Повністю

Дбаємо про людей

8. Гідні робочі місця й економічне зростання

GRI 403: Здоров'я та безпека на робочому місці

GRI 103-1

Опис суттєвого питання і його меж

Повністю

Підвищуємо культуру безпеки

GRI 103-2

Підхід в області менеджменту і його компоненти

Повністю

Підвищуємо культуру безпеки

GRI 403-2

Види і рівень виробничого травматизму, рівень професійних захворювань і смертельних випадків

Повністю

Підвищуємо культуру безпеки

3. Підтримання хорошого здоров'я;
8. Гідні робочі місця й економічне зростання

GRI 403-3

Співробітники з високим рівнем травматизму і високим ризиком захворюваності, який пов'язаний з їх родом діяльності

Повністю

Підвищуємо культуру безпеки

3. Підтримання хорошого здоров'я;

GRI 403-4

Відображення питань здоров'я та безпеки в офіційних угодах з профспілками

Повністю

Питання здоров'я та безпеки в офіційних угодах з профспілками відображаються відповідно до норм чинного законодавства України

8. Гідні робочі місця й економічне зростання

GRI 404: Підготовка та освіта

GRI 103-2

Управлінський підхід та його компоненти

Повністю

Дбаємо про людей

GRI 404-1

Середньорічна кількість годин навчання на одного співробітника

Показник переформульовано у зв'язку з тим, що у Компанії є власна налагоджена система внутрішнього обліку навчання, що враховує показник «кількість людино-годин»

Дбаємо про людей

4. Якісна освіта;
5. Гендерна рівність;
8. Гідні робочі місця й економічне зростання

GRI 405: Різноманітність та рівні можливості

GRI 103-2

Управлінський підхід та його компоненти

Повністю

Дбаємо про людей

GRI 405-1

Склад керівних органів і основних категорій персоналу організації з розбивкою за статтю, віковими групами, приналежність до груп меншин та іншими ознаками різноманітності

Частково

Дбаємо про людей

5. Гендерна рівність;
8. Гідні робочі місця й економічне зростання

GRI 406: Недопущення дискримінації

GRI 406-1

Загальна кількість випадків дискримінації

Повністю

Випадків дискримінації не зафіксовано

5. Гендерна рівність;
8. Гідні робочі місця й економічне зростання;
16. Мир та справедливість

GRI 408: Дитяча праця

GRI 408-1

Виявлені підрозділи та постачальники, у яких є істотний ризик використання дитячої праці, та дії, вжиті для ліквідації дитячої праці

Повністю

Не релевантно. Згідно з чинним законодавством України дитяча та примусова праця заборонені. Компанія не працює у країнах, де є високий ризик порушень прав людини, зокрема щодо використання дитячої чи примусової праці.

8. Гідні робочі місця й економічне зростання;
16. Мир та справедливість

GRI 409: Примусова чи обов'язкова праця

GRI 409-1

Виявлені підрозділи та постачальники, у яких є істотний ризик використання примусової праці, а також дії, вжиті для викорінення примусової праці

Повністю

Не релевантно. Згідно з чинним законодавством України дитяча та примусова праця заборонені. Компанія не працює у країнах, де є високий ризик порушень прав людини, зокрема щодо використання дитячої чи примусової праці.

8. Гідні робочі місця й економічне зростання

GRI 411: Права корінних та малочисельних народів

GRI 411-1

Загальна кількість випадків порушення, що стосуються прав корінних та нечисленних народів, та вжиті заходи

Повністю

Не релевантно для Компанії

GRI 413: Місцеві громади

GRI 103-2

Управлінський підхід та його компоненти

Повністю

Дбаємо про людей

GRI 413-1

Відсоток підрозділів з реалізованими програмами взаємодії з місцевими громадами, програмами оцінки впливу діяльності на місцеві спільноти та програмами розвитку місцевих громад

Повністю

Дбаємо про людей

GRI 413-2

Підрозділи з істотним фактичним або потенційним негативним впливом на місцеві спільноти

Повністю

Дбаємо про людей

1. Подолання бідності

GRI 419: Відповідність вимогам

GRI 419-1

Грошове вираження істотних штрафів за недотримання законів та правил у соціально-економічній сфері

Повністю

Штрафи та відшкодування збитків, заподіяних навколишньому середовищу, на Компанію не накладалися