© 2018 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

ЗАБЕЗПЕЧУЄМО СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Айдин Айсін
Віце-президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

Генеральна Асамблея ООН визнала значну роль сталої енергетики у досягненні стабільного розвитку суспільства. Країни-учасниці об’єднали зусилля, щоб забезпечити загальний та всеохоплюючий доступ до енергії, оскільки 2014–2024 роки було оголошено «Декадою сталої енергії для всіх». У цьому контексті «мирний атом» є надійним та безпечним джерелом екологічно чистої енергії. До того ж, атомна енергетика є стратегічною галуззю розвитку економіки. Забезпечуючи економічну ефективність та гарантуючи безпеку в цій сфері, НАЕК «Енергоатом» сприяє енергонезалежності та сталому розвитку України.


У 2016 році ДП «НАЕК «Енергоатом» стало першою вітчизняною державною компанією, що підготувала нефінансовий звіт. Документ містив аналіз внеску підприємства у досягнення 17 Цілей сталого розвитку ООН. Магістральною темою цьогорічного звіту ми обрали енергетичне майбутнє України, адже Компанія на власному прикладі доводить, що державні підприємства можуть працювати не лише ефективно, а й прозоро та відповідально, здійснюючи внесок у економічне зростання, збереження клімату, дбаючи про регіони своєї присутності, а також сприяючи розвитку працівників та місцевих громад.


Основним здобутком Енергоатома за 2017 рік стала робота над забезпеченням стабільного енергетичного майбутнього. З цією метою ми працюємо над продовженням строків експлуатації наявних та створенням нових енергетичних потужностей.


У галузі відновлюваної енергетики ми розвиваємо гідроелектростанції та почали будувати сонячну електростанцію (на Запорізькій АЕС). Щодо взаємодії із зацікавленими сторонами, Компанія продовжує проведення відкритих громадських слухань, консультацій та обговорень наших інвестиційних проектів, планів розвитку, тарифів на електричну та теплову енергію, а також за іншими темами. Розвиваємо ми і міжнародне співробітництво, завдяки якому здобуваємо провідний досвід та впроваджуємо сучасні технології для подальшої реалізації наших проектів і забезпечення сталого розвитку.

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

НАЕК «Енергоатом» є важливою складовою енергетичного сектору української економіки. Ключовими пріоритетами Компанії в сфері сталого розвитку є забезпечення найвищого рівня безпеки, надійне постачання електроенергії, зміцнення енергетичної незалежності, а також відкритість, прозорість і внесок у соціальний та економічний розвиток України.


Для цього ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізувало в 2017 році ряд інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток галузі. Компанія також робить значний внесок у сталий розвиток суспільства, створює робочі місця та забезпечує гідний рівень оплати праці. НАЕК «Енергоатом» витрачає значні організаційні та фінансові зусилля на дотримання соціальних гарантій працівників. Ми піклуємося про їх здоров’я та безпеку і реалізуємо проекти, що спрямовані на професійний розвиток спеціалістів. В 2017 році ми досягли значних успіхів в цій сфері.


НАЕК «Енергоатом» розвиває місцеві громади в регіонах присутності, реалізовує спільні проекти з розвитку соціальної інфраструктури. Також важливим напрямком для ДП «НАЕК «Енергоатом» є робота з майбутнім поколінням: освітні програми для школярів, студентів і молодих фахівців.ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

НАЕК «Енергоатом» здійснює свою діяльність у рамках Стратегічного плану розвитку, який щорічно оновлюється. Вищезазначений план охоплює пріоритетні напрямки діяльності Компанії у сфері сталого розвитку.НАДІЙНЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

НАЕК «Енергоатом» здійснює надійне та безпечне виробництво електроенергії для всіх категорій споживачів – бізнесу, організацій та приватних споживачів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯДЕРНОЇ, РАДІАЦІЙНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Забезпечення найвищого рівня безпеки — важлива умова, на якій ґрунтуються наші рішення та дії. Компанія чітко усвідомлює роль та вплив своєї діяльності на людей та довкілля. Тож сфера безпеки є для нас найвищим пріоритетом. НАЕК «Енергоатом» постійно впроваджує програми, заходи та процедури для забезпечення високого рівня ядерної, радіаційної, екологічної та експлуатаційної безпеки атомних електростанцій (АЕС).

ГІДНА ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

НАЕК «Енергоатом» — один з найкращих роботодавців галузі. Компанія надає співробітникам гідний рівень оплати праці, надійні соціальні гарантії, можливість для відпочинку та оздоровлення, а також створює сприятливі умови для кар’єрного зростання.

БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ І ТУРБОТА ПРО ЇХ ЗДОРОВ’Я

Ми впровадили ефективну систему управління питаннями охорони праці та гігієни, що відповідає міжнародному стандарту OHSAS 18001. Компанія постійно інвестує кошти у заходи, які сприяють підвищенню безпеки робочих місць та зниженню рівня виробничого травматизму. Ми послідовно виконуємо вимоги та норми трудового законодавства України.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Компанія усвідомлює свою відповідальність за збереження навколишнього середовища. Ми забезпечуємо безпечне та надійне функціонування АЕС і відповідність наших дій принципам європейського та вітчизняного екологічного законодавства. НАЕК «Енергоатом» виробляє екологічно чисту електроенергію, що не впливає на зміну клімату. Компанія вкладає кошти в модернізацію енергоблоків атомних електростанцій, раціонально використовує природні ресурси, впроваджує енергоефективні рішення і дотримується діючих міжнародних протоколів щодо поводження з відходами.


Як і попереднього року, важливими напрямками діяльності Компанії у сфері корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) залишаються відповідальне ставлення до виробництва, суспільства та навколишнього середовища, а також створення гідних умов праці для працівників і турбота про майбутні покоління. Впроваджуючи стандарти корпоративної соціальної відповідальності, НАЕК «Енергоатом» ставить за мету максимально збільшити внесок у сталий розвиток суспільства завдяки економічним, соціальним та екологічним впливам своєї діяльності.


Екологічний вплив охоплює широке коло питань: від підвищення екологічної обізнаності персоналу та населення до підвищення безпеки діючих енергоблоків та інших об’єктів НАЕК «Енергоатом». Триває та вдосконалюється моніторинг стану довкілля. Під час корпоратизації важливим кадровим питанням є збереження наявного висококваліфікованого персоналу. Цей процес є безумовною потребою часу, адже це обумовлює стабільну роботу та розвиток Компанії. Тим більше з наявним інвестиційним та кадровим потенціалом. На збереження персоналу спрямована діяльність з охорони праці, забезпечення соціальних гарантій, підвищення кваліфікації та інші заходи.


Велику увагу ДП «НАЕК «Енергоатом» приділяє забезпеченню максимальної відкритості перед суспільством стосовно всіх аспектів діяльності. За час свого існування Компанія довела, що ці прагнення можуть втілюватись у конкретні результати. У 2017 році ДП «НАЕК «Енергоатом» увійшло до ТОП-10 серед найбільших компаній в Україні за Індексом прозорості і корпоративної соціальної відповідальності, який презентував Центр «Розвиток КСВ».


Під особливим контролем залишаються реалізація комплаєнс-політики і боротьба з корупцією. ДП «НАЕК «Енергоатом» стало одним із перших державних підприємств, яке із залученням зовнішніх незалежних експертів провело оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності. За її підсумками у 2017 році було затверджено нову редакцію Антикорупційної програми, реалізація якої є одним із першочергових завдань Компанії.


ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 2017 РОЦІ

НАДІЙНЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Наше виробництво дає відчутний фінансовий результат для економіки України. Компанія є найбільшим виробником електроенергії та одним з основних платників податків в Україні.

8 місце у ТОП-10 найбільших платників податків в Україні
1 місце за виробництвом електроенергії
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

Система матеріальної мотивації НАЕК «Енергоатом» постійно вдосконалюється. Компанія забезпечує рівні можливості для професійного розвитку співробітників. Структуру корпоративних соціальних програм визначено відповідно до цілей збереження здоров’я та працездатності співробітників. Значні кошти спрямовуються на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників. Детальніше – у розділі «Дбаємо про людей».

ПРОЗОРІСТЬ, ПІДЗВІТНІСТЬ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

Зусилля Компанія належно оцінені моніторинговими структурами. Окреме досягнення – економія коштів НАЕК «Енергоатом» завдяки системі ProZorro.

У ТОП-10 українських компаній за індексом прозорості та корпоративної соціальної відповідальності
Один із переможців конкурсу ProZorro Awards у номінації «Замовник року, що зекономив найбільше грошей»
Однією з перших приєдналась до Меморандуму про співпрацю у проекті «ProZorro. Продажі»
ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

У 2017 році Компанія продовжила вдосконалювати систему взаємодії із зацікавленими сторонами, демонструючи інформаційну відкритість та відшукуючи баланс інтересів. Зокрема, НАЕК «Енергоатом» прагне залучати зацікавлені сторони до взаємодії в ході реалізації найбільш важливих інвестиційних проектів та поточної виробничої діяльності.
Загальне управління сферою корпоративної соціальної відповідальності та визначення політики Компанії у цій царині здійснює президент ДП «НАЕК «Енергоатом», а на майданчиках АЕС – генеральні директори атомних електростанцій. Планування діяльності та реалізація програм з КСВ здійснюється підрозділами по роботі з персоналом та громадськістю – дирекцією з кадрів та соціальних питань і центром зовнішніх інформаційних комунікацій Дирекції Компанії, а також управліннями соціального розвитку й управліннями (відділами) роботи з громадськістю та ЗМІ у відокремлених підрозділах АЕС (ВП АЕС). ВП АЕС координують цю роботу з Дирекцією, але самостійно формують плани і визначають заходи відповідно до специфіки свого майданчика та особливостей зони спостереження і регіону розташування атомної станції. Також до управління проектами у сфері КСВ долучені інші підрозділи Компанії і ВП АЕС, зокрема підрозділи, відповідальні за безпеку, екологію та охорону праці.

СХЕМА УПРАВЛІННЯ З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ, ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ПРАЦІ

ВНЕСОК У ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН

У 2016 році Компанія стала першою в українському державному секторі, яка підготувала нефінансовий звіт відповідно до міжнародних стандартів GRI, а також описала свій внесок у досягнення 17 Цілей сталого розвитку ООН. Цьогорічний звіт окреслює подальші кроки Компанії на шляху побудови інтегрованої системи управління сталим розвитком на базі керівних принципів взаємодії із зацікавленими сторонами.


Щорічний процес підготовки нефінансового звіту дає Компанії можливість проаналізувати наявні механізми збору та узагальнення інформації, а також визначити найбільш пріоритетні аспекти для оцінки та управління нефінансовим впливом НАЕК «Енергоатом» найближчим часом та в перспективі. До того ж, звіт став важливим системним кроком Компанії на шляху до впровадження єдиних підходів до співставлення своєї діяльності з Цілями сталого розвитку і розробки єдиної політики Енергоатома в сфері корпоративної соціальної відповідальності – зрозумілої як для працівників Компанії, так і для зацікавлених сторін.

ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ У ВСІХ ЇЇ ФОРМАХ ТА УСЮДИ

НАЕК «Енергоатом» виплачує своїм співробітникам гідну та конкурентну винагороду та забезпечує працівників широким переліком соціальних гарантій. Компанія приділяє значну увагу різноманітним інструментам мотивації персоналу для досягнення високих результатів, а також інвестує у соціально-економічний розвиток регіонів своєї присутності.


ДП «НАЕК «Енергоатом» є одним з найбільших платників податків до державного бюджету. За підсумками 2017 року Компанія посіла перше місце серед вітчизняних підприємств електроенергетичного сектору, відрахувавши 8,7 млрд грн.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА СПРИЯННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЮ ДЛЯ ВСІХ У БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ

Турбота про здоров’я персоналу — один із пріоритетів соціальної політики НАЕК «Енергоатом». Соціальний пакет працівників усіх відокремлених підрозділів та підприємств, які входять до складу НАЕК «Енергоатом», формується відповідно до соціальних пільг та гарантій, що передбачені законодавством України та Колективною угодою. Цей соціальний пакет передбачає різні види матеріальної допомоги, турботу про безпеку та здоров’я працівників, забезпечення житлом, а також навчальні програми.


Відповідно до Колективного договору, працівники Компанії щорічно мають можливість скористатися перевагами санаторно-курортного лікування та покращити стан свого здоров’я. У 2017 році у санаторно-курортних закладах лікувально-профілактичними послугами скористались 16 120 працівників НАЕК «Енергоатом» на загальну суму 133,25 млн грн. Компанія піклується і про дітей своїх працівників: на їх оздоровлення у 2017 році було витрачено 34,12 млн грн.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ І СПРАВЕДЛИВОЇ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ДО НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ВСІХ

В Енергоатомі створено всі необхідні умови для підготовки, професійного розвитку та кар’єрного зростання фахівців різних рівнів.


НАЕК «Енергоатом» було відзначено нагородою — дипломом за кращий корпоративний внесок у забезпечення Цілі сталого розвитку ООН № 4 «Забезпечення всеохоплюючої та справедливої якісної освіти та заохочення до навчання протягом усього життя для всіх» у національному конкурсі кейсів з корпоративної соціальної відповідальності в 2017 році.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ, РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ УСІХ ЖІНОК ТА ДІВЧАТ

У НАЕК «Енергоатом» створені належні умови для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. До того ж, роботу з персоналом у Компанії спрямовано на запобігання дискримінації у сфері праці, забезпечення гнучких умов праці для співробітників із сімейними обов’язками та гендерної рівності на робочому місці. ДП «НАЕК «Енергоатом» у своїй діяльності враховує принципи гендерної рівності, створює безпечні робочі місця та запобігає будь-якій дискримінації у сфері праці. Належна увага приділяється працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями та створенню для цих людей комфортних умов як для праці на виробництві, так і в інфраструктурі міст-супутників АЕС.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ І САНІТАРІЇ ДЛЯ ВСІХ

НАЕК «Енергоатом» у своїй діяльності керується Екологічною політикою, мета якої – збереження природних екосистем на територіях присутності Компанії, зниження негативного впливу на довкілля, раціональне природокористування та забезпечення екологічної безпеки у цілому під час виробничої діяльності.


Компанія ініціювала проект щодо завершення будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС) у складі гідроагрегатів 3-6 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на річці Південний Буг до позначки +20,7 м та збільшенням корисної ємності до 72,6 млн м3. Цей проект здійснюється в інтересах соціально-економічного розвитку України і дає реальну можливість забезпечити водогосподарські потреби Миколаївської області. Оцінка потенційного впливу на навколишнє середовище пройшла всі необхідні державні експертизи (детальніше – у розділі «Захищаємо довкілля»), а також була обговорена з місцевими громадами.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕДОРОГИХ, НАДІЙНИХ, СТАЛИХ І СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ВСІХ

НАЕК «Енергоатом» всебічно підтримує розвиток відновлюваної енергетики. Зокрема, до складу Компанії входять Олександрівська ГЕС, Ташлицька ГАЕС, Донузлавська ВЕС.


Наразі Енергоатом має наміри щодо будівництва сонячних електростанцій. Так у 2017 році розроблено затверджувальну частину проектно-кошторисної документації пілотного проекту «Будівництво сонячної електростанції «СОНЕЧКО-1» на ділянці в районі водойми-охолоджувача ВП ЗАЕС».


  НАЕК «Енергоатом» також реалізує комплекс заходів, що спрямовані на зниження споживання енергоресурсів на АЕС, а саме:
 • заміна застарілого енергоємного обладнання на більш сучасне, надійне та енергоефективне;
 • модернізація систем освітлення, заміна ламп розжарювання;
 • модернізація (реконструкція) технологічних процесів.
СПРИЯННЯ ПОСТУПАЛЬНОМУ, ВСЕОХОПЛЮЮЧОМУ ТА СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ, ПОВНІЙ І ПРОДУКТИВНІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ГІДНІЙ ПРАЦІ ДЛЯ ВСІХ

Енергоатом створює гідні умови праці, надає соціальні гарантії, дбає про безпеку та добробут своїх працівників, а також сприяє їх професійному розвитку.


Гарантії співробітників Компанії щодо збереження робочих місць передбачені Колективним договором НАЕК «Енергоатом». Колективний договір на 2017 рік встановлює основні норми, принципи та взаємні зобов’язання сторін стосовно регулювання соціально-економічних і трудових відносин згідно із законодавством України на рівні Компанії.

СТВОРЕННЯ СТІЙКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, СПРИЯННЯ ВСЕОХОПЛЮЮЧІЙ І СТАЛІЙ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЯМ

Українська атомна енергетика є стратегічно важливим елементом забезпечення енергонезалежності та енергобезпеки країни, а також одним із найбільш розвинених та високотехнологічних секторів економіки. НАЕК «Енергоатом» реалізує 11 інвестиційних проектів, які сприяють розвитку атомної енергетики та сталому розвитку України.


У своїй діяльності Енергоатом впроваджує інноваційні рішення, що розроблені фахівцями Компанії у співпраці із зовнішніми науково-технічними та виробничими партнерами (у тому числі міжнародними) в рамках реалізації спільних проектів.

СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ ВСЕРЕДИНІ КРАЇН ТА МІЖ НИМИ

НАЕК «Енергоатом» підтримує міжнародні принципи щодо скорочення нерівності та забезпечення рівності і застосовує єдину систему оплати праці по всій Україні незалежно від регіону, а також гендерних та інших особливостей працівників. Таким чином Компанія забезпечує дотримання принципу рівного винагородження за працю рівної цінності.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ, БЕЗПЕКИ, ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МІСТ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

НАЕК «Енергоатом» усвідомлює важливість своєї ролі як для України в цілому, так і для багатьох міст та селищ, де АЕС є містоутворюючими підприємствами, що забезпечують робочими місцями більшість жителів. Компанія сприяє розвитку місцевих громад, формуючи в містах-супутниках середовище, необхідне для всебічного гармонійного розвитку його мешканців та задоволення їх культурних та соціальних потреб на належному рівні. Пріоритетними напрямками розвитку місцевих громад є розвиток соціальної інфраструктури, освіта, охорона здоров’я, культура та спорт.


Енергоатом прагне всебічно розвиватися разом із місцевими громадами, інвестувати у створення комфортних умов життя та сталий розвиток заради майбутніх поколінь.


Щорічно НАЕК «Енергоатом» сплачує збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення територій зони спостереження у розмірі 1 % обсягу реалізації електроенергії, виробленої Компанією за відповідний період. Цей збір передбачено положеннями Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» як соціально-економічну компенсацію населенню територій, на яких розміщені АЕС. Ці кошти надходять до місцевих бюджетів як субвенції держбюджету, які спрямовуються на будівництво, реконструкцію, капітальні та поточні ремонти об’єктів соціальної інфраструктури, а також мереж електро-, водо-, газо-, теплопостачання і водовідведення, забезпечення населення засобами індивідуального захисту та медичними препаратами.


Компанія не обмежується передбаченими законодавством виплатами. Міста-супутники атомних електростанцій отримують додаткову фінансову допомогу у рамках програм розвитку міст, в яких проживають працівники Компанії. До того ж, розвитку міст-супутників АЕС сприяє і відрахування до місцевих бюджетів відокремленими підрозділами Енергоатома податку на доходи працівників АЕС як фізичних осіб.


  НАЕК «Енергоатом» приділяє значну увагу взаємодії з місцевими громадами та співпраці з органами місцевої влади щодо розвитку інженерної та соціальної інфраструктури міст-супутників АЕС:
 • спільно вирішує питання пошуку джерел фінансування розвитку міст-супутників АЕС;
 • бере участь у фінансуванні модернізації комунально-побутових мереж;
 • підтримує розвиток навчальних, культурно-побутових, спортивних та освітніх закладів.

Відокремлені підрозділи НАЕК «Енергоатом» утримують на своєму балансі та щорічно фінансують об’єкти житлово-комунального господарства і соціально-культурного побуту міст-супутників. Соціальна інфраструктура АЕС (об’єкти культурного, спортивного та оздоровчого спрямування) відкрита для сімей працівників та місцевих жителів.

ВЖИТТЯ НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ ТА ЙОГО НАСЛІДКАМИ

Атомну енергетику визнано Паризькою кліматичною конференцією як таку, що здійснює позитивний внесок в екологічне благополуччя, зокрема як виробник низьковуглецевої енергії. Протистояння змінам клімату є одним з пріоритетних завдань Компанії в галузі екології.


У червні 2017 року НАЕК «Енергоатом» виступила партнером першої в Україні міжнародної конференції, що була цілковито присвячена низьковуглецевим технологіям виробництва електроенергії: «Низьковуглецева електроенергетика: тренди, проблеми та перспективи».

ЗАХИСТ І ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ СУШІ ТА СПРИЯННЯ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ, РАЦІОНАЛЬНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ, БОРОТЬБА З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ, ПРИПИНЕННЯ І ПОВЕРНЕННЯ НАЗАД ПРОЦЕСУ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗУПИНКА ПРОЦЕСУ ВТРАТИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

НАЕК «Енергоатом» керується у своїй діяльності принципами європейського екологічного права та застосовує положення міжнародних стандартів і директив ЄС в галузі екології. Екологічна політика Компанії, серед іншого, спрямована і на запобігання забрудненню земельних ресурсів територій розташування АЕС.


Зокрема, протягом 2017 року продовжувалась реалізація напрацьованих заходів для раціонального природокористування, запобігання виникненню екологічних небезпек, контролю за станом об’єктів навколишнього середовища, удосконалення системи екологічного управління на всіх виробничих майданчиках Компанії та підвищення рівня екологічної обізнаності як персоналу Енергоатома, так і населення, яке проживає поблизу розташування АЕС.

СПРИЯННЯ ПОБУДОВІ МИРОЛЮБНОГО Й ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ВСІХ І СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ, ПІДЗВІТНИХ ТА ЗАСНОВАНИХ НА ШИРОКІЙ УЧАСТІ ІНСТИТУЦІЙ НА ВСІХ РІВНЯХ

Енергоатом як сучасна компанія прагне гармонізувати свою діяльність із цінностями та очікуваннями суспільства. Тому Компанія продовжує дотримуватись принципів прозорості та підзвітності, відкрито інформує про свою діяльність і соціально-екологічний вплив на суспільство та її працівників. Такий підхід став поштовхом у 2017 році до підготовки та публікації Нефінансового звіту НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік (відповідно до стандартів GRI). Нефінансовий звіт Енергоатома став першим в Україні звітом такого роду, підготовленим державним підприємством.

ЗМІЦНЕННЯ ЗАСОБІВ ЗДІЙСНЕННЯ Й АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Важливим для Компанії є членство в міжнародних організаціях: Всесвітній асоціації операторів АЕС (WANO), Всесвітній ядерній асоціації (WNA), Всесвітньому ядерному форумі (FORATOM)7, Асоціації «Український ядерний форум» (УЯФ), Глобальному партнерстві в галузі ядерної енергетики (IFNEC), Міжнародній групі експлуатуючих організацій (EUR)15. Також ДП «НАЕК «Енергоатом» співпрацює з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейською комісією13, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)12, Євратомом14 і поглиблює двостороннє співробітництво з компаніями-представниками країн з розвиненим ядерним потенціалом.


Метою такої співпраці, зокрема, є залучення найкращої міжнародної практики і технологій для гарантування безпечної експлуатації атомних енергоблоків та сталого розвитку в цілому.

Відповідність пріоритетних напрямків діяльності НАЕК «Енергоатом» цілям сталого розвитку ООН

ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Профіль та специфіка діяльності дозволяють Компанії здійснювати вагомий внесок у розвиток двох видів відновлюваної енергетики: гідроенергетики та сонячної енергетики. Тему сонячних електростанцій ми тільки-но розпочинаємо. Зокрема, у 2017 році Компанія розробила затверджувальну частину проектно-кошторисної документації пілотного проекту «Будівництво сонячної електростанції «СОНЕЧКО-1» на ділянці в районі водойми-охолоджувача ВП ЗАЕС». У перспективі – будівництво аналогічних об’єктів на майданчиках інших ВП АЕС.


У гідроенергетиці ДП «НАЕК «Енергоатом» відіграє значну роль. Компанія продовжує розвивати цю галузь, будуючи нові об’єкти. Южно-Український енергетичний комплекс – єдине в Україні підприємство з комплексним використанням базових ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей. До складу енергетичного комплексу входять крім Южно-Української АЕС також Олександрівська ГЕС і Ташлицька ГАЕС. Електричної енергії, що вироблена ЮУАЕС, Олександрівською ГЕС і ТГАЕС, достатньо для забезпечення нормальних умов життєдіяльності Миколаївської, Одеської, Херсонської та Кіровоградської областей – регіону з 5-мільйонним населенням. Олександрівська гідроелектростанція – це об’єкт, який має в своєму складі два гідроагрегати сумарною потужністю 11,5 МВт, і який було введено в промислову експлуатацію у 1999 р. Будівництво Ташлицької гідроакумулюючої електростанції було розпочато в 1981 р. Перший гідроагрегат введено в експлуатацію наприкінці 2006 р., пуск другого відбувся у липні 2007-го. ТГАЕС призначена для покриття пікових навантажень у південно-західній частині об’єднаної енергосистеми України, а також для забезпечення надійного базисного режиму роботи Южно-Української АЕС.

ПРОЗОРІСТЬ І ПІДЗВІТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Компанія дотримується принципів прозорості та підзвітності, відкрито інформує усі зацікавлені сторони про свою діяльність на корпоративному веб-сайті, а також на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах. НАЕК «Енергоатом» постійно взаємодіє із представниками ЗМІ та оперативно надає інформацію про найважливіші питання стосовно стану атомної енергетики України. Зокрема, у 2017 році ДП «НАЕК «Енергоатом» увійшло до ТОП-10 серед найбільших компаній в Україні за Індексом прозорості та КСВ (корпоративної соціальної відповідальності).


Компанія керується Законом України «Про публічні закупівлі» і закуповує товари, роботи й послуги через електронну систему закупівель ProZorro. Сьогодні будь-який громадянин може слідкувати за цим процесом.

У 2017 році було проведено 5 002 процедури закупівель відповідно до річних планів закупівель, що на 2 710 більше, ніж минулого року. Найбільш суттєво (на 2 463) зросла кількість відкритих торгів. У закупівлях взяли участь 10 292 учасники (минулого року – 4 921), що подали 10 487 тендерних пропозицій (у 2016 році − 5 397).


Щомісяця адміністратором електронної системи закупівель ProZorro оприлюднюється інформація про замовників, які за підсумками місяця, що минув, змогли зекономити найбільше коштів. Економія обраховується шляхом визначення різниці між оголошеною замовником очікуваною вартістю закупівлі та ціною укладеного договору закупівлі.


Більш детальний аналіз результатів закупівельної діяльності можна отримати на сайті prozorro.gov.ua та за допомогою модулю аналітики публічних закупівель bi.prozorro.org.

0 ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ ПРОВЕДЕНО ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У 2017 РОЦІ.

ТРЕТЄ МІСЦЕ ПОСІЛО ДП «НАЕК«ЕНЕРГОАТОМ» У НОМІНАЦІЇ «ЕКОНОМІЯ МІСЯЦЯ» ЗА ПІДСУМКАМИ СЕРПНЯ 2017 РОКУ.

0 ,9 МЛН ГРН СКЛАЛА ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ PROZORRO ЗА 2017 РІК.

Аналіз укладених договорів ДП «НАЕК «Енергоатом», 2016-2017, %


У листопаді 2016 року розпочав роботу портал DoZorro (http://dozorro.org/) – інструмент контролю за закупівлями, що здійснюються через ProZorro. Цього ж року в тестовому режимі запрацювала система ризик-індикаторів (http://risk.dozorro.org). Можливості цієї системи дозволяють в автоматичному режимі виявляти закупівлі, в яких потенційно є порушення норм та принципів законодавства. З метою забезпечення системного моніторингу закупівель Компанія долучилася до роботи на порталі DoZorro.


Від серпня 2017 року ДП «НАЕК «Енергоатом» активно використовує інструментарій системи ризик-індикаторів ProZorro. Здійснюється постійний аналіз інформації про наявність ризиків за закупівлями Компанії, отриманої з системи ризик-індикаторів ProZorro, за результатами розробляються заходи щодо їх усунення та попередження.


У 2017 році НАЕК «Енергоатом» приєдналася до Меморандуму про співпрацю у проекті «ProZorro. Продажі» з метою підвищення прозорості процедур продажів державної власності. У 2017 році через аукціони товарних бірж та електронну торгову систему «Prozorro. Продажі» було фактично реалізовано майна на загальну балансову вартість 26 400 763 грн. Отримано коштів - 41 083 966 грн, а фінансовий результат продажу становив 13 577 962 грн. Таким чином, у 2017 році фінансовий результат реалізації майна Компанії через аукціони товарних бірж та електронну торгову систему «Prozorro. Продажі» порівняно з 2016 роком збільшилися на 12 372 814 грн.


З часу реалізації матеріальних цінностей через електронну систему припинилися скарги потенційних учасників на непрозорість процесів реалізації майна.


Головний принцип інформаційної політики Компанії – відкритість і прозорість, а також підзвітність перед усіма зацікавленими сторонами. Протягом року на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» публікується вся інформація про поточну діяльність, перспективні інвестиційні проекти, а також стратегічні плани та звіти. Суттєвих змін у розкритті інформації порівняно з минулим роком немає. Водночас Компанія постійно доповнює і розширює перелік інформації, яка публікується на веб-сайті.

НА 0 ГРН ЗБІЛЬШИВСЯ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПОРІВНЯНО З 2016 РОКОМ.


ДОТРИМАННЯ НОРМ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Кодекс корпоративної етики (далі Кодекс) діє у ДП «НАЕК «Енергоатом» ще з 2010 року. Він визначає принципи етики і правила поведінки працівників, якими вони мають керуватися при виконанні своїх службових обов’язків. Мета Кодексу — закріпити корпоративні цінності, норми й правила поведінки співробітників для встановлення безумовного пріоритету безпеки на АЕС, а також забезпечити усвідомлення працівниками своєї ролі в досягненні стратегічних цілей Компанії.


  Кодекс етики НАЕК «Енергоатом» спирається на такі принципи:
 • Безпека як безумовний пріоритет. Недопущення шкоди від виробничої діяльності навколишньому середовищу, здоров’ю і безпеці працівників Компанії та населенню.
 • Професіоналізм працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» є гарантією надійної і безаварійної роботи АЕС та забезпечення необхідного рівня ядерної, радіаційної і техногенної безпеки України.
 • Відкритість і правдивість – шлях до зміцнення репутації ДП «НАЕК «Енергоатом».
 • Взаємовідносини між працівниками, що ґрунтуються на дотриманні принципів корпоративної етики, – запорука успіху Компанії.
 • Неприпустимість корупції на всіх рівнях діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».

Кодекс регулює розвиток корпоративної культури і забезпечує збереження працівниками високих стандартів поведінки, що є традиційними для атомної енергетики. Дотримання вимог Кодексу є обов’язковою умовою роботи в Компанії. У своїй професійній діяльності всі працівники НАЕК «Енергоатом» повинні керуватись принципами, встановленими у Кодексі. Положення Кодексу поширюються на всіх працівників незалежно від займаної посади.

Головні корпоративні цінності НАЕК «Енергоатом»

ВСТАНОВЛЕННЯ БЕЗУМОВНОГО ПРІОРИТЕТУ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ьЗАВДАНЬ У ВСІХ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КОМПАНІЇ

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ

ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ НА ВСІХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА КОЖНИМ ПРАЦІВНИКОМ КОМПАНІЇ

ПОВАГА ДО ОСОБИСТИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ, ВИСОКОЇ ЯКОСТІ, КОМПЕТЕНТНОСТІ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ДОСВІДУ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ

ПОВАГА ДО УМОВ ВЗАЄМОДІЇ, ЗАПРОПОНОВАНИХ ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО, КАДРОВОГО ТА ІНШОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМПАНІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПАДКОЄМНОСТІ

БЕЗПЕРЕРВНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ І РІВНІ УМОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ


З 2017 року принципи корпоративної етики зафіксовані також в Антикорупційній програмі ДП «НАЕК «Енергоатом», яка є обов’язковою до виконання всіма працівниками. Зокрема, відповідно до вимог програми, персонал Компанії дотримується принципів культури безпеки, дбайливо ставиться до майна Енергоатома, дотримується Корпоративної етики, відкритості в інформуванні про наявні проблеми (крім питань обмеженого доступу) та забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства України.


З огляду на важливість дотримання працівниками Компанії зазначених норм, ці питання на постійній основі висвітлюють під час проведення навчань з антикорупційного законодавства. Останнім часом корпоративна етика стає все більш важливим елементом, що об’єднує співробітників у єдине корпоративне середовище з високими стандартами, відповідальністю та цінностями.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ

У 2014 році ДП «НАЕК «Енергоатом» розробило та ввело в дію комплаєнс-політику. Її мета – забезпечення прозорості та ефективна протидія корупції, а також боротьба зі зловживаннями на робочому місці. Комплаєнс-політикою закріплено ряд принципів, дотримання яких є обов’язковим для всіх працівників підприємства. У 2017 році реалізація комплаєнс-політики під час проведення публічних закупівель, виробничої та будь-якої іншої діяльності Компанії здійснювалася з урахуванням зазначених принципів. Діяльність за цим напрямком висвітлюється в окремій рубриці на офіційному веб-сайті НАЕК «Енергоатом».


Антикорупційні застереження. У 2017 році договори Компанії укладалися лише після внесення до них «антикорупційних застережень». Всіх ділових партнерів було повідомлено про наявну політику шляхом висвітлення Антикорупційної програми та комплаєнс-політики на офіційному веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом»5.


«Скринька довіри». Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також про факти підбурення працівників до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень приймаються в усній чи письмовій формі за допомогою мережі каналів зв’язку. Зокрема, в Компанії функціонує «Скринька довіри» (електронна адреса transparency@direkcy.atom.gov.ua), яку розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту НАЕК «Енергоатом». Також визначені електронні адреси для повідомлень про корупцію на веб-сайтах відокремлених підрозділів.


Телефон довіри. Особи, які виявили бажання повідомити про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками, можуть скористатися лінією телефону довіри (044 277 79 47).


Анонімність. Щодо вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень ДП «НАЕК «Енергоатом» підлягають розгляду також анонімні повідомлення, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.


Конфіденційність. Працівникам гарантується конфіденційність їх повідомлень та захист від звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи вжиття з боку керівника або роботодавця (чи загроз щодо можливого вжиття) інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства.

ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

У 2017 році Компанія за результатами оцінки корупційних ризиків розробила, затвердила та ввела в дію нову Антикорупційну програму ДП «НАЕК «Енергоатом»6.


У лютому 2017 року було створено робочу групу з оцінки корупційних ризиків, яку очолив президент Компанії. До участі в оцінці корупційних ризиків було залучено зовнішніх експертів в антикорупційній сфері. Текст Антикорупційної програми розміщено у постійному відкритому доступі на веб-сайті НАЕК «Енергоатом».


  У 2017 році в рамках реалізації Антикорупційної програми було розроблено:
 • інструкцію з проведення вступного інструктажу щодо запобігання корупції;
 • методичні рекомендації щодо проведення антикорупційної експертизи документів та їх проектів;
 • положення про порядок взаємодії з контролюючими та правоохоронними органами;
 • положення про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками.
НОВА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» БУЛА РОЗРОБЛЕНА, ЗАТВЕРДЖЕНА ТА ВВЕДЕНА В ДІЮ У 2017 РОЦІ.

ПОНАД 0 % ОПИТАНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАДАЛИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

У 2017 році також було втретє проведено анонімне опитування працівників з питань запобігання корупції. Отримані результати було використано під час розробки плану антикорупційних заходів на 2018 рік, а також буде враховано для визначення рівня корупційних ризиків у подальшій діяльності підприємства.


  Після проведення аналізу анонімних анкет своїх співробітників Компанія зробила такі висновки:
 • Рівень обізнаності працівників Компанії щодо вимог антикорупційного законодавства значно зріс (порівняно з 2015–2016 роками), оскільки понад 50 % опитаних надали правильні відповіді на загальні питання щодо знання антикорупційного законодавства.
 • Антикорупційна діяльність схвалюється колективом: 63 % опитаних позитивно ставляться до «викривачів» і 39 % осіб готові повідомити свого безпосереднього керівника про можливе вчинення корупційного правопорушення посадовою особою, про яке їм стало відомо.
0 % ОПИТАНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ ПОЗИТИВНО СТАВЛЯТЬСЯ ДО «ВИКРИВАЧІВ» КОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, А 0 % ОСІБ ГОТОВІ ПОВІДОМИТИ СВОГО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО КЕРІВНИКА ПРО МОЖЛИВЕ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

НАЕК «Енергоатом» інтегрована у велику кількість соціальних та політичних процесів. Ці процеси є двосторонніми. На Компанію впливають рішення органів державної влади, міністерств та відомств, органів місцевого самоврядування в регіонах присутності. Також впливають на репутацію Компанії засоби масової інформації, галузеві громадські організації, експерти та екологічні об’єднання. З іншого боку, сама Компанія здійснює суттєвий вплив на економіку та суспільство. Енергоатом генерує половину енергії в Україні, що впливає на бізнес та громадян. НАЕК «Енергоатом» є одним з головних платників податків, що прямо впливає на Державну фіскальну службу, Державне казначейство та Міністерство фінансів, а опосередковано – на систему державних фінансів в цілому. Компанія є провідним роботодавцем у регіонах присутності, що впливає на соціально-економічний стан міст-супутників АЕС та на їх бюджети (через сплату податку на доходи фізичних осіб та зарплат мешканцям міст). Суворе дотримання Енергоатомом екологічних норм позитивно впливає на ситуацію в регіонах присутності та країні в цілому. Наша діяльність має значення для закордонних партерів: як галузевих організацій (МАГАТЕ, Євратом та інші) та фінансових організацій (ЄБРР).


Тож якісна, прозора та чесна взаємодія з таким широким та складним колом зацікавлених сторін є стратегічно важливою для нас. НАЕК «Енергоатом» прагне забезпечити високий рівень відкритості та прозорості своєї діяльності, реалізуючи принцип діалогу. Ми підтримуємо активні комунікації з усіма зацікавленими сторонами, своєчасно надаємо істотну інформацію щодо всіх аспектів своєї діяльності. Для визначення принципів взаємодії із зацікавленими сторонами та кола найбільш істотних питань, Компанія використовує міжнародні стандарти взаємодії із зацікавленими сторонами серії АА1000, а також міжнародні стандарти у сфері сталого розвитку Global Reporting Initiative.


Основною формою взаємодії Компанії із зацікавленими сторонами є їх інформування про діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом» та перспективи його розвитку. Цей підхід передбачає надання повної, об’єктивної та зрозумілої для суспільства і своїх працівників інформації про всі корпоративні процеси. Компанія безперервно проводить змістовні консультації із зацікавленими сторонами, що включають комплекс публічних, у т.ч. фахових заходів, які НАЕК «Енергоатом» реалізовує самостійно або як співорганізатор – громадські слухання, публічні (громадські) обговорення, зустрічі, конференції, круглі столи тощо. Також є такі специфічні форми взаємодії, як робота інформаційних центрів АЕС, проведення ознайомчих екскурсій на об’єкти АЕС, запрошення на галузеві виставки, випуск спеціалізованої інформаційної друкованої продукції, функціонування системи галузевих ЗМІ. Крім того, в роботі із зацікавленими сторонами використовуються такі передбачені й регламентовані українським законодавством форми, як опрацювання запитів на інформацію, робота зі зверненнями та скаргами громадян. Активно реалізуються також освітні та просвітницькі програми і проекти для зацікавлених осіб – освітні школи, тематичні лекційні заняття, стажування.


Процес залучення зацікавлених сторін є невід’ємною складовою оцінки, управління та моніторингу екологічних і соціальних процесів, що пов’язані з інвестиційними проектами ДП «НАЕК «Енергоатом». Під час реалізації таких найбільш важливих інвестиційних проектів, як КЗПБ і ЦСВЯП, Компанія розробляє і реалізує окремі плани залучення зацікавлених сторін, що затверджуються вищим керівництвом. Такі плани передбачають у т.ч. використання процедур, згідно з якими зацікавлені сторони можуть висловити свої коментарі, зауваження або надати скарги, які разом з відповідями на них фіксуються у книгах питань-від- повідей, що розміщені на офіційному сайті Компанії.

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ТА ВЗАЄМОДІЯ З НИМИ У 2017 РОЦІ

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ

ОЧІКУВАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

ЯКИМ ЧИНОМ КОМПАНІЯ ВЗАЄМОДІЄ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Безпечне та надійне виробництво електроенергії. Прозорі та незавищені тарифи на електроенергію. Відкритість та прозорість. Внесок Компанії у соціальний та економічний розвиток України.

Публічна звітність Компанії. Громадські обговорення. Робота інформаційних центрів АЕС. Інформування через усі доступні джерела.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Безпечне та надійне виробництво електроенергії. Сталий розвиток Компанії у довгостроковій перспективі. Відповідність високим стандартам ділової етики. Відкритість та прозорість. Внесок Компанії у соціальний та економічний розвиток України. Сплата податків. Забезпечення робочими місцями. Розвиток партнерства. Дотримання вимог українського та міжнародного законодавства.

Розвиток партнерства (зокрема й державно-приватного). Дотримання принципів сталого розвитку в усіх аспектах діяльності Компанії. Першість у державних ініціативах з прозорості та підзвітності. Впровадження у Компанії антикорупційної політики та програми. Сплата податків до державного бюджету. Вчасна (та в повному обсязі) сплата збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження АЕС. Участь у законотворчій діяльності. Публічна звітність Компанії. Інформування через офіційний сайт Компанії www.atom.gov.ua

ПІДРЯДНИКИ

Отримання своєчасної та доступної інформації про проведення тендерів. Здійснення прозорих процедур державних закупівель. Відкритість та прозорість. Взаємовигідне співробітництво.

Скринька довіри з питань антикорупційної діяльності Компанії. Здійснення торгів через систему ProZorro. Залучення представників неурядових організацій з антикорупційної діяльності до тендерних комісій Компанії та робочих груп з оцінки корупційних ризиків, що стосуються закупівель та роботи з підрядниками. Інформування через офіційний сайт Компанії www.atom.gov.ua (є окрема рубрика із інтерактивним функціоналом).

ПРАЦІВНИКИ КОМПАНІЇ

Гідна оплата праці та соціальні гарантії. Безпечні та комфортні умови праці. Дотримання прав людини. Прозорість управлінських процесів. Можливості для професійного розвитку.

Відкритий діалог керівництва з працівниками Компанії. Соціальні опитування. Програми навчання для працівників Компанії. Участь працівників Компанії у проектах з розвитку територій присутності НАЕК «Енергоатом». Участь працівників Компанії у проектах корпоративного волонтерства. Партнерство з навчальними закладами в рамках підготовки майбутніх кадрів для АЕС. Корпоративні ЗМІ.

НАУКОВА І ЕКСПЕРТНА СПІЛЬНОТА

Розвиток науково-технічної співпраці. Інноваційний розвиток Компанії та атомної галузі в цілому.

Залучення наукової та експертної спільноти до експертних комісій. Науково-технічна співпраця. Партнерство з навчальними закладами в рамках підготовки майбутніх кадрів для АЕС. Громадські обговорення. Інформування через усі доступні джерела інформації.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відкритість та прозорість. Отримання оперативної, об’єктивної та доступної інформації щодо діяльності Компанії.

Презентації та прес-конференції за участі представників Компанії. Публічна звітність НАЕК «Енергоатом». Громадські обговорення. Робота інформаційних центрів АЕС. Інформування через усі доступні джерела інформації.

ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ЕКОЛОГІЧНІ, ГАЛУЗЕВІ ТА АНТИКОРУПЦІЙНІ НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ (НУО)

Відкритість та прозорість. Підзвітність, відповідність національним та міжнародним нормам. Відповідність високим стандартам ділової етики. Партнерство в реалізації спільних проектів.

Партнерство, реалізація спільних проектів. Надання звітності щодо діяльності Компанії у відкритих джерелах та відповідно до вимог чинного законодавства України. Робота Інформаційних центрів АЕС. Громадські обговорення. Інформування через усі доступні джерела.

МІЖНАРОДНІ НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ, ІНСТИТУЦІЇ З ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Відкритість та прозорість. Підзвітність, відповідність національним та міжнародним нормам. Відповідність високим стандартам ділової етики. Партнерство у реалізації спільних проектів.

Співпраця з міжнародними організаціями (зокрема участь у міжнародних проектах та програмах). Взаємодія з громадськими (серед них і з екологічними) організаціями. Надання звітності щодо діяльності Компанії у відкритих джерелах та відповідно до вимог чинного законодавства України. Громадські обговорення. Робота інформаційних центрів АЕС. Інформування через усі доступні джерела.

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВІ ГРОМАДИ

Сталий розвиток Компанії у довгостроковій перспективі. Участь у соціальному та економічному розвитку територій, де працює Компанія. Підтримка існуючих та створення нових робочих місць. Соціальне партнерство.

Соціальні програми для підвищення якості життя на територіях, де працює Компанія. Реалізація проектів державно-приватного партнерства в містах, де розташовані АЕС. Соціальне партнерство. Громадські обговорення. Робота інформаційних центрів АЕС. Інформування через усі доступні джерела.

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Громадські організації – важлива група зацікавлених сторін Компанії, що являє собою енергетичну спільноту, екологічних експертів та громадських активістів.


  НАЕК «Енергоатом» під час взаємодії з громадськими організаціями бере активну участь у конференціях та круглих столах, в такий спосіб дотримуючись принципів:
 • регулярного і конструктивного діалогу;
 • відкритої продуктивної співпраці;
 • публічності та прозорості;
 • своєчасного і повного інформування про діяльність НАЕК «Енергоатом»;
 • виконання взятих на себе зобов’язань.

Окрім того, Енергоатом запрошує неурядові організації (НУО) до громадських обговорень щодо продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС України, підняття рівня Олександрівського водосховища, результатів екологічної оцінки Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України. Під час проведення таких заходів представники громадськості можуть отримати вичерпні відповіді на всі питання, що їх цікавлять. У результаті наших зусиль у 2017 році відбулась низка подій:


19 квітня Южно-Український енергокомплекс представив на громадських слуханнях матеріали з оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 м. Презентацію було проведено напередодні в селі Богданівка (Доманівський р-н, Миколаївська обл.) із залученням підприємців, вчених Національної академії наук України (НАНУ) та експертів Державного науково-технічного центру з ядерної й радіаційної безпеки. У громадських слуханнях взяли участь також делегації ГО «Національний екологічний центр України», інших громадських і екологічних рухів, представники населених пунктів зони спостереження атомної станції - міст Первомайск і Южноукраїнськ, смт. Доманівка, сіл Богданівка та Виноградний Сад, представники центральних і регіональних засобів масової інформації.


У серпні відбулися зустрічі фахівців Запорізької АЕС з громадами міста Дніпрорудне, сіл Нововодяне, Дніпровка, Велика Білозерка у форматі громадських слухань. Розглядали матеріали з обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока № 3 ЗАЕС.


У вересні таку ж форму роботи було використано для взаємодії з громадами міста Кам’янка-Дніпровська, села Велика Знам’янка, міста Нікополь та села Благовіщенка.


20 листопада в культурно-діловому центрі Запорізької атомної електростанції публічно обговорили реалізацію Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України (КзПБ). Зокрема, приділили увагу Плану екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ).


24 листопада 2017 року в місті-супутнику Хмельницької АЕС було проведено аналогічний захід (з урахуванням місцевої специфіки).


Співпрацю з антикорупційними громадськими організаціями ми вважаємо окремим успіхом.

ДІАЛОГ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ

НАЕК «Енергоатом» та її відокремлені підрозділи проводять регулярні діалоги з місцевими громадами, під час яких Компанія виявляє перелік найбільш суттєвих питань для суспіль-ства. Зокрема, інвестиційні програми Компанії завжди були в центрі уваги як громадськості в цілому, так і місцевих спільнот. Усі відокремлені підрозділи ДП «НАЕК «Енергоатом» впроваджують або мають плани впровадити програми щодо взаємодії із місцевими спільнотами. Наші головні завдання щодо діалогу з суспільством складаються з двох частин. Перше – пояснити користь від проектів Компанії для економіки України (збільшення кількості продукції), її енергобалансу (збільшення потужностей), бюджету (податки) та місцевих громад (податки, робочі місця, витрати на соціальний розвиток). Друге – детально роз’яснити сувору та досконалу систему безпеки Компанії, яка спрямована на уникнення аварійності та мінімізацію впливу на навколишнє середовище.


У січні – червні 2017 року, відповідно до вимог чинного законодавства, ВП «Южно-Українська АЕС» забезпечив проведення громадського обговорення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м в рамках реалізації проекту добудови ТГАЕС. Зокрема, у п’яти населених пунктах, включно з м. Южноукраїнськ, були проведені громадські слухання.


У вересні відбулися громадські слухання з питань продовження строку експлуатації енергоблоку № 3 ЗАЕС у містах Кам’янка-Дніпровська, Нікополь, Марганець, у жовтні – проведені Держатомрегулювання у м. Енергодар. У заходах взяли участь представники екологічних організацій, органів самоврядування, ЗМІ, мешканці зазначених населених пунктів, фахівці ВП «Запорізька АЕС».


У травні – червні було проведено консультації з громадськістю у містах–супутниках АЕС та у м. Київ на тему «Результати чергової екологічної оцінки Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України».


У листопаді у містах-супутниках АЕС та у м. Київ відбулися публічні обговорення питань реалізації КзПБ та Плану екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) КзПБ. У заходах взяли участь керівники та спеціалісти ВП АЕС та Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом», представники громадськості та ЗМІ міст-супутників АЕС і м. Київ.


  У серпні було проведено 9 відкритих обговорень з громадськістю з таких питань:
 • встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену Олександрівською ГЕС;
 • скоригована інвестиційна програма АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік;
 • скоригована інвестиційна програма з виробництва електричної енергії ДП «НАЕК «Енергоатом» Ташлицькою ГАЕС та Олександрівською ГЕС на 2017 рік;
 • внесення змін до тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії АЕС на 2017 рік відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866;
 • скоригований тариф на виробництво електроенергії каскадом ГЕС-ГАЕС ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік;
 • встановлення тарифу на виробництво електричної енергії Ташлицькою ГАЕС ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік;
 • встановлення тарифу на виробництво електричної енергії Олександрівською ГЕС ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік;
 • встановлення тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії АЕС на 2018 рік відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866;
 • інвестиційна програма АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік.

Учасники цих заходів – представники органів самоврядування відповідних міст-супутників АЕС, фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП АЕС. Під час усіх заходів було складено протоколи, зібрано та опрацьовано запитання, зауваження та коментарі зацікавлених сторін, надано відповіді на запитання безпосередньо під час заходів або після їх проведення – у письмовій формі. Крім того, стосовно заходів щодо КзПБ узагальнені матеріали було розміщено у Книзі запитань-відповідей щодо КзПБ. Проведення заходів відображено на офіційних сайтах Компанії і ВП АЕС, а також у корпоративних ЗМІ.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Важливе місце у діяльності Компанії посідає міжнародне співробітництво. Адже Україна входить у першу п’ятірку європейських держав – виробників ядерної енергії.


Головна мета міжнародної співпраці ДП «НАЕК «Енергоатом» – збереження конкурентоздатного стану ядерного виробництва електроенергії, залучення науково-технічної і фінансової допомоги, впровадження міжнародного досвіду для здійснення стратегічних завдань і забезпечення безпечної експлуатації ядерних енергоблоків на рівні світових стандартів. Наше міжнародне співробітництво базується на двосторонніх та багатосторонніх міжурядових угодах, договорах про співпрацю у сфері мирного використання ядерної енергії, двосторонніх партнерських угодах, міжнародних програмах та проектах, меморандумах та комерційних контрактах.


ПРОЕКТ «УКРАЇНА: ЕНЕРГОАТОМ – СТАЛИЙ КОРПОРАТИВНИЙ РОЗВИТОК»

ДП «НАЕК «Енергоатом» і ЄБРР зобов’язалися реалізувати спільний проект «Україна: Енергоатом – сталий корпоративний розвиток» відповідно до кредитної/гарантійної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку у 2017 р.

ЦІЛЬ ПРОЕКТУ:

Сприяння у здійсненні широкого дослідження, що міститиме рекомендації щодо кроків до юридичної та комерційної корпоратизації: ДП «НАЕК «Енергоатом», вдосконалення системи управління, впровадження сучасних інформаційних систем та реалізації «Дорожньої карти» корпоратизації.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ:

У рамках реалізації проекту консультант здійснив аналіз та оцінку чинної нормативно-правової бази, що стосується корпоратизації. Результати першого етапу були презентовані 11 жовтня 2017 року. Основний висновок першого етапу – проведення корпоратизації НАЕК «Енергоатом» вимагає розробки спеціального закону, який має враховувати всі особливості функціонування Компанії як підприємства ядерно-енергетичної галузі.

Міжнародна співпраця ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2017 році

МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ (МАГАТЕ):
 • керівництво Компанії взяло участь у VII нараді країн-членів Конвенції з ядерної безпеки та 61-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ;
 • завершена реалізація національного проекту МАГАТЕ UKR/2/001 «Удосконалення системи управління невідповідностями, що впливають на безпеку АЕС»;
 • розпочалась реалізація проекту МАГАТЕ «Оцінка потенційної ролі ядерної енергетики України в стратегії пом’якшення наслідків зміни клімату»;
 • виконаний значний обсяг робіт у рамках проекту INPRO «Стратегічне планування розвитку ядерної енергетики України»;
 • відбувся семінар та підготовча нарада щодо проведення на енергоблоці № 3 ЮУАЕС місії МАГАТЕ з оцінки безпеки довгострокової експлуатації реакторів з водним уповільнювачем (місія SALTO запланована на травень 2018 р.).
ВСЕСВІТНЯ АСОЦІАЦІЯ ОПЕРАТОРІВ, ЯКІ ЕКСПЛУАТУЮТЬ АЕС (ВАО АЕС):
 • проведена повторна партнерська перевірка на ХАЕС (follow-up);
 • 2-7 жовтня у Києві відбувся міжнародний семінар «Лідерство в атомній енергетиці». Починаючи з 2018 р. такі семінари будуть проведені на кожній АЕС. Пілотна – РАЕС (березень 2018 року);
 • 11-15 вересня 2017 р. на АЕС Козлодуй, Болгарія, за участі керівництва Компанії проведена щорічна конференція технічних керівників ВАО АЕС.
МІЖНАРОДНА ГРУПА EUR:
 • завершена оцінка відповідності проекту EU APR-1400 вимогам EUR редакції «D» (фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом» взяли участь в оцінці розділів 2.7 «Функціональні вимоги: компоненти», 2.3 «Вимоги до мереж» і 2.19 «Економічна оцінка»);
 • завершена підготовка нової редакції «E» вимог EUR.
ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ HORIZON 2020:
 • консорціум у складі Westinghouse і восьми європейських організацій завершив реалізацію проекту ESSANUF «Постачання з Європи безпечного ядерного палива для РУ ВВЕР-440». ДП «НАЕК «Енергоатом» брало участь у проекті як асоційований експерт. За підсумками проекту був визначений дизайн майбутньої паливної збірки та сформована концепція підготовки обґрунтувань безпеки, а також відповідних кодів і методологій.
ІНІЦІАТИВА «ГЛОБАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО»:
 • співробітництво з Україною залишається одним з пріоритетних питань порядку денного Глобального партнерства (ГП);
 • участь представників Компанії у засіданнях Робочих груп ГП дозволяє обговорювати важливі проекти у галузі радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної безпеки, залучати фінансову та консультативну міжнародну допомогу на реалізацію цільових програм та проектів, спрямованих на зміцнення міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню зброї та матеріалів масового знищення у цілому;
 • у рамках ГП для Компанії реалізуються проекти міжнародної технічної допомоги за підтримки урядів США, Канади, Німеччини, Швеції та Норвегії;
 • 3-4 жовтня 2017 в м. Київ за підтримки Уряду Норвегії проведено другу міжнародну нараду «Фізична ядерна безпека в Україні: обмін інформацією, уроки та взаємодія».
ПРОГРАМА TACIS:
 • завершена реалізація останніх 2 проектів програми TACIS 2006 року (U1.01/06A та U1.03/06A): постачання обладнання для комплексів з переробки радіоактивних відходів на Рівненській та Запорізькій АЕС (загальна вартість зазначених проектів – 21,3 млн євро);
 • у грудні 2017 р. на РАЕС та ЗАЕС відбулось завершення будівництва комплексів з переробки радіоактивних відходів (КП РАВ) та почалось проведення комплексних випробувань обладнання.
ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ «ІНСТРУМЕНТ СПІВРОБІТНИЦТВА З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ»:
 • протягом 2017 р. у реалізації знаходилось 4 проекти (ІСЯБ-2010 та ІСЯБ-2012) та було проведено заключні наради за двома проектами програми ІСЯБ-2009.

Окрім того, ДП «НАЕК «Енергоатом» активно співпрацює з іншими міжнародними організаціями та ініціативами: Всесвітня ядерна асоціація (WNA), ENISS, IFNEC, FORATOM (через членство в УЯФ), Енергетичне Співтовариство, Комітет з ядерного законодавства NEA/OECD, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Міжнародні компанії, з якими співпрацює НАЕК «Енергоатом»

Швеція

SSM

Німеччина

PreussenElektra

Російська Федерація

ВАТ «ТВЕЛ»

Польща

Polernergia, General Electric Power

Чехія

Skoda JS, ІЯД Ржеж

Королівство Бельгія

Tractebel Engineering

Франція

Framatome, Orano (раніше Areva), EDF

Іспанія

IDOM NS, Iberdrola S.A.

Республіка Корея

KHNP

США

Westinghouse, Holtec International, General Electric-Hitachi, Global Nuclear Fuel, Meridican, Argonne National Laboratory

Китайська Народна Республіка

CNNC, Dongfang Electric Machinery, CGN

Японія

Toshiba

Канада

Manitoba HDVC RC, ELPROS, Relarte


Головні підсумки співпраці з окремими компаніями:

WESTINGHOUSE
 • Забезпечена поставка 6 партій свіжого ядерного палива виробництва Westinghouse, які використовуються в режимі дослідної експлуатації на енергоблоках № 2 й № 3 Южно-Української АЕС і чотирьох енергоблоках Запорізької АЕС.
 • ДП «НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse уклали нову угоду до договору про постачання ядерного палива. Укладений документ передбачає розширення співпраці й терміну дії чинного договору до 2025 р.
IDOM NS
 • Підписано Додаткову Угоду до меморандуму про взаєморозуміння щодо вивчення потенціалу залучення досвіду IDOM NS у сфері фізичного захисту енергоблоків АЕС.
ORANO (РАНІШЕ AREVA)
 • Досягнуто домовленості щодо виконання техніко-економічного обґрунтування можливості практичної реалізації послуг з переробки відпрацьованих паливних збірок українських реакторів типу ВВЕР на заводі Ла-Аг.
FRAMATOME
 • Досягнуто домовленості щодо розробки та реалізації заходів стосовно впровадження режиму автоматичного маневрування (гнучкої роботи) для пілотної станції ХАЕС-2.
TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION
 • Підписаний Меморандум про взаєморозуміння в ядерно-енергетичній галузі з метою розвитку співробітництва з питань модернізації турбогенераторного обладнання атомних електростанцій України.
POLENERGIA- INTERNATIONAL
 • Створений міжнародний консорціум у складі Polenergia International, EDF Trading і Westinghouse та подані пропозиції щодо державно-приватного партнерства для реалізації проекту «Енергетичний міст: Україна – Європейський Союз».
 • Міненерговугілля виконано аналіз ефективності державно-приватного партнерства у рамках проекту, що фактично означає початок реалізації проекту «Енергетичний міст: Україна – Європейський Союз».
HOLTEC INTERNATIONAL
 • 10 листопада 2017 р. дано старт будівництву Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).
 • ДП «НАЕК «Енергоатом» стало членом Групи користувачів продукції Holtec (HUG).
TRACTEBEL ENGINEERING
 • За кошти Уряду Бельгії реалізовано спільний проект «Оцінка концептуальних підходів і порівняння з найкращою європейською практикою технічних параметрів впровадження системи примусового скидання тиску з СГО на енергоблоках АЕС України».