© 2018 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

ДОДАТОК 1

ПРО ЗВІТ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Нефінансовий звіт ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі по тексту – Звіт) підготовлений на добровільній основі та адресований усім зацікавленим сторонам Компанії. Звіт розкриває нефінансові, ключові фінансові та операційні показники діяльності Компанії за період 01.01.2017 - 31.12.2017, а також довгострокові перспективи розвитку, надаючи усім зацікавленим сторонам комплексне уявлення про діяльність Компанії у сфері сталого розвитку.


Компанія традиційно дотримується річного циклу звітності; попередній Звіт було опубліковано у 2017 році за результатами 2016 звітного року. Для забезпечення порівнянності даних ключові показники наводяться не тільки за звітний період, а й за попередні роки.


  Звіт підготовлений з урахуванням вимог:
 • Стандартів звітності у сфері сталого розвитку міжнародної організації «Глобальна ініціатива зі звітності» (GRI Standards, основний варіант відповідності (Core));
 • Десяти принципів Глобального договору ООН (UN Global Compact 10 Principles);
 • Цілей ООН у сфері сталого розвитку на період до 2030 року;
 • Міжнародних стандартів взаємодії із зацікавленими сторонами серії АА1000 (Institute of Social and Ethical AccountAbility).


ЗАЯВА ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПУБЛІКАЦІЮ ПРОГНОЗНИХ ДАНИХ

Звіт містить ряд прогнозів щодо планів та ініціатив Компанії на середньо- і довгострокову перспективу. Через свою специфіку прогнози пов'язані з невід'ємним ризиком і невизначеністю.


На діяльність Енергоатома та його оточення може вплинути ряд економічних, політичних, соціальних та інших факторів, що перебувають поза зоною впливу Компанії. У зв'язку з цим НАЕК «Енергоатом» зазначає, що фактичні результати майбутніх років можуть відрізнятися від прогнозних, опублікованих у даному Звіті.

СТРУКТУРА ЗВІТУ

Оскільки метою Звіту є інформування широкого кола зацікавлених сторін щодо різноманітних аспектів стратегії Компанії, принципів забезпечення її сталого розвитку, головних подій і результатів діяльності за звітний період, у Звіті представлена вся найбільш важлива інформація про економічні, екологічні та соціальні аспекти діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».


УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОЗОРІСТЬ І ПІДЗВІТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

БІЗНЕС-ЕТИКА ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

ПІДТРИМКА МІСЦЕВИХ ГРОМАД

ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

МЕЖІ ЗВІТУ

У Звіті поняття (чи назви) ДП «НАЕК «Енергоатом», НАЕК «Енергоатом», Енергоатом, Компанія, «ми» вживаються як тотожні та стосуються ДП «НАЕК «Енергоатом» та відокремлених підрозділів, що входять до меж Звіту. Звіт охоплює діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом», а також відокремлених підрозділів, що входять до меж консолідації фінансових показників Компанії.


ВП «ЗАПОРІЗЬКА АЕС»


ВП «РІВНЕНСЬКА АЕС»


ВП «ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС»


ВП «ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС»


ВП «ЕНЕРГОАТОМ-ТРЕЙДИНГ»


ВП «АТОМРЕМОНТСЕРВІС»


ВП «АТОМКОМПЛЕКТ»


ВП «АВТОМАТИКА ТА МАШИНОБУДУВАННЯ»


ВП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»


ВП «АТОМЕНЕРГОМАШ»


ВП «АВАРІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»


ВП «АТОМПРОЕКТІНЖИНІРИНГ»


ВП «СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»


ВП «КБ «АТОМПРИЛАД»


ВП «УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ»


ПРЕДСТАВНИЦТВО В БРЮССЕЛІ


Істотних переформулювань показників і даних за минулі періоди, що опубліковані в попередньому Звіті, а також змін меж істотних аспектів у даному Звіті немає. У разі, коли використовуються публічні документи, Компанія надає посилання на джерело, що робить Звіт більш зручним для читачів.

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ

Підхід до визначення найбільш істотних аспектів до розкриття у Звіті розроблений на основі Стандартів GRI. У Додатку 8.3 представлена інформація про розкриття у Звіті показників GRI.


  У рамках визначення суттєвих аспектів до розкриття у Звіті Компанія склала список можливих суттєвих аспектів, пов'язаних зі специфікою діяльності НАЕК «Енергоатом» (дивіться матрицю визначення істотних аспектів нижче), а також оцінила та врахувала значущі аспекти для відображення на основі аналізу:
 • зовнішнього середовища: огляд пріоритетних тем і змісту звітності, зовнішньої комунікації з компаніями енергетичного сектору в Україні та за кордоном; відкритого інформаційного поля (моніторинг актуальних тем у друкованих та електронних ЗМІ, що стосуються діяльності Енергоатома); питань, що порушувалися громадськими (зокрема екологічними) організаціями і надходили на адресу електронної пошти Компанії, вказану в розділі «Контактна інформація»;
 • внутрішнього середовища: моніторинг нормативних документів, що регулюють різні аспекти діяльності Компанії; інтерв’ю з представниками ключових підрозділів НАЕК «Енергоатом», що відповідають за питання сталого розвитку. Розрахунок, збір і консолідація економічних, соціальних і екологічних показників, що представлені у Звіті, були здійснені відповідно до принципів звітності та вимог Стандартів GRI:
  • збалансованість;
  • порівнюваність;
  • точність;
  • ясність;
  • достовірність;
  • своєчасність.

У Компанії триває побудова внутрішньої системи підготовки нефінансової звітності. Структурні підрозділи, відповідальні за надання інформації по кожній з найбільш важливих сфер діяльності НАЕК «Енергоатом», перевірили якість та достовірність наданої у Звіті інформації (текстові та кількісні дані). Таким чином Компанія забезпечує достовірність інформації, що розкрита у Звіті.

МАТРИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОТНИХ АСПЕКТІВ

Низька

Висока

Істотність для зацікавлених сторін

Низька

Висока

Істотність для ДП «НАЕК «Енергоатом»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ka

1

Забезпечення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки

ka

2

Зниження впливу на навколишнє середовище

ka

3

Модернізація АЕС

4

Управління компанією

ka

5

Діалог із зацікавленими сторонами

ka

6

Внесок в соціальний та економічний розвиток України

ka

7

Дотримання українського та міжнародного законодавства

ka

8

Прозорість діяльності та підзвітність

ka

9

Сприяння мінімізації негативних наслідків для навколишнього природного середовища, які є «спадщиною минулих років» та були спричинені у момент будівництва АЕС

ka

10

Гідна оплата праці та соціальні гарантії для працівників

ka

11

Професійний розвиток працівників

ka

12

Створення безпечних умов праці

13

Бізнес-етика та боротьба з корупцією

ka

14

Надійне та безпечне постачання електроенергії

15

Права людини

16

Благодійність

ka

17

Покращення якості життя на територіях, де працює Компанія

ka

18

Розвиток місцевих громад

19

Енергоефективність

ka

20

Боротьба зі зміною клімату

ка

- Ключові істотні аспекти